slide1 slide2 slide3
welcome
zdravo
Advokatska kancelarija „ŽARKOVIĆ&KOSTIĆ“
je vodeća kancelarija u oblasti naknada i naplata šteta proisteklih iz saobraćajnih nezgoda, gde pruža usluge zastupanja pred osiguravajućim društvima i sudovima Republike Srbije.
posavetujte
Žarković
Žarković Nikola
- advokat -
Rođen 1979. godine u Beogradu.
Završio Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu.
Pohađao specijalistički kurs Pravo Evropske unije, u saradnji sa Pravnim fakultetom iz Nansija- Francuska. Pre advokature radio u Banci Poštanska štedionica a.d. na pravnim poslovima...
više informacija
Žarković
Kostić milan
- advokat -
Rođen 08.07.1981. godine u Gnjilanu.
Pravni fakultet u Beogradu završio 2007. godine.
Poslediplomske studije na katedri za Evropsko pravo završio 2008. godine i stekao zvanje „Specijalista za evropsko pravo“. Karijeru započeo kao pripravnik u Osnovnom sudu u Smederevu, gde je proveo dve godine. Ostalo, praksa u Savetu Evrope...
više informacija
kolabre
Naša kancelarija pruža sve vrste pravnih usluga iz domena advokatske struke.
Uže smo specijalizovani za oblast naknade materijalne i nematerijalne štete nastale usled oštećenja imovine ili povreda fizičkog i psihičkog integriteta u saobraćaju, na radu, javnom mestu i sl., kao i za zastupanje oštećenih i okrivljenih...
više informacija
sajtche